Trong lĩnh vực logistics, việc đọc hiểu các chứng từ xuất nhập khẩu (XNK) là rất quan trọng để quản lý; và điều phối quá trình vận chuyển; và lưu trữ hàng hóa một cách hiệu quả. Dưới đây là một số chứng từ quan trọng trong logistics và cách tra cứu HS Code:

Bill of Lading (B/L – Vận Đơn):

Bill of Lading (B/L) là một tài liệu vận chuyển quan trọng trong lĩnh vực logistics; đặc biệt trong các giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây là một văn bản chứng từ mà hãng tàu; công ty vận tải hoặc nhà cung cấp dịch vụ logistics cung cấp cho người gửi hàng (người xuất khẩu) nhằm xác nhận việc nhận và vận chuyển hàng hóa.

Bill of Lading chứa các thông tin chi tiết về hàng hóa; hãng tàu hoặc công ty vận tải, người gửi hàng; người nhận hàng; địa chỉ giao nhận, loại hình vận chuyển; điều kiện thanh toán; và các điều khoản và điều kiện vận chuyển khác.

Có một số loại B/L phổ biến bao gồm:

B/L Trực Tiếp (Straight Bill of Lading):

Người Nhận Chính Xác:

Trong B/L Trực Tiếp; người nhận hàng (consignee) được ghi rõ và chỉ có thể là một bên duy nhất. Không thể chuyển giao hàng cho các bên thứ ba; khác mà không có sự đồng ý của người nhận.

Sự An Toàn và Bảo Mật:

Do thông tin về người nhận hàng được xác định cụ thể trên vận đơn; nên có tính an toàn và bảo mật cao hơn. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro về mất mát hoặc lạc hành lý.

Khả năng Kiểm Soát:

B/L Trực Tiếp mang lại sự kiểm soát lớn hơn đối với việc giao nhận hàng hóa. Người gửi (shipper) có quyền kiểm soát việc giao hàng và chỉ giao cho người nhận hàng được chỉ định.

Điều Kiện Thanh Toán:

Trong nhiều trường hợp; B/L Trực Tiếp yêu cầu người nhận thanh toán toàn bộ giá trị hàng hóa hoặc một phần trước khi có thể nhận hàng. Điều này cũng đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ cho người gửi.

Sử Dụng Trong Nội Địa và Quốc Tế:

B/L Trực Tiếp có thể được sử dụng cả trong các giao dịch vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế; tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bên gửi và bên nhận.

B/L Chuyển Nhượng (Negotiable Bill of Lading):

B/L Chuyển Nhượng, hay còn gọi là Negotiable Bill of Lading; là một loại vận đơn trong lĩnh vực logistics; và xuất nhập khẩu. Điểm đặc biệt của B/L Chuyển Nhượng; là nó có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng từ một bên sang một bên khác một cách dễ dàng; giống như một tài sản có giá trị.

Khả Năng Chuyển Nhượng:

B/L Chuyển Nhượng có thể được chuyển giao; hoặc chuyển nhượng từ một bên sang một bên khác một cách dễ dàng. Điều này có nghĩa là bất kỳ bên nào có B/L này có thể chuyển giao quyền sở hữu của hàng hóa; mà không cần phải chuyển chính thức hàng hóa.

Sự Linh Hoạt trong Thanh Toán:

B/L Chuyển Nhượng cung cấp sự linh hoạt trong quá trình thanh toán. Người mua hàng hoặc người nhận có thể sử dụng B/L này như một công cụ thanh toán; hoặc hình thức bảo đảm cho các giao dịch thương mại quốc tế.

An Toàn và Bảo Mật:

Do tính chất có thể chuyển nhượng của nó; B/L Chuyển Nhượng yêu cầu sự chú ý đặc biệt đối với việc bảo mật; và an toàn. Việc giữ B/L này một cách cẩn thận là rất quan trọng để tránh mất mát hoặc lạc hành lý.

Sử Dụng Trong Thương Mại Quốc Tế:

B/L Chuyển Nhượng thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế; đặc biệt là khi các giao dịch có tính chất mở và cần tính linh hoạt cao trong việc thanh toán và giao nhận hàng hóa.

Yêu Cầu Pháp Lý:

Việc chuyển nhượng B/L Chuyển Nhượng có thể đòi hỏi sự thỏa thuận của các bên liên quan; và có thể phụ thuộc vào các quy định pháp lý cụ thể của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đang hoạt động.

Đọc hiểu chứng từ XNK, Bill, CO, tra cứu HS Code trong Logistics
Đọc hiểu chứng từ XNK, Bill, CO, tra cứu HS Code trong Logistics

B/L Công Bố (Bearer Bill of Lading):

B/L Công Bố, hay còn gọi là Bearer Bill of Lading; là một loại vận đơn trong lĩnh vực logistics; và xuất nhập khẩu. B/L Công Bố được gọi là “Công Bố” vì nó không ghi tên của bất kỳ người nhận cụ thể nào; mà thay vào đó chỉ ghi “Người Sở Hữu” hoặc “The Bearer” (Người Mang); cho phép bất kỳ ai nắm giữ vận đơn này đều có quyền sở hữu hoặc yêu cầu hàng hóa.

Quyền Sở Hữu Phiên Bản Giấy:

B/L Công Bố không ghi rõ tên của bất kỳ người nhận cụ thể nào; thay vào đó chỉ ghi “Người Sở Hữu” hoặc “The Bearer”. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai nắm giữ vận đơn này đều có quyền sở hữu hoặc; yêu cầu hàng hóa.

Khả Năng Chuyển Nhượng:

Do tính chất “Công Bố” của nó, B/L Công Bố có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng từ một bên sang một bên khác một cách dễ dàng. Điều này tạo ra sự linh hoạt cao trong việc giao nhận hàng hóa.

Tính Linh Hoạt trong Thanh Toán:

B/L Công Bố cung cấp tính linh hoạt trong quá trình thanh toán. Người nắm giữ vận đơn này có thể sử dụng nó như một công cụ thanh toán; hoặc hình thức bảo đảm cho các giao dịch thương mại.

An Toàn và Bảo Mật:

Do tính chất có thể chuyển nhượng của nó; B/L Công Bố yêu cầu sự chú ý đặc biệt đối với việc bảo mật và an toàn. Việc giữ B/L này một cách cẩn thận là rất quan trọng để tránh mất mát hoặc lạc hành lý.

Yêu Cầu Pháp Lý:

Việc sử dụng B/L Công Bố có thể đòi hỏi sự thỏa thuận của các bên liên quan và có thể phụ thuộc; vào các quy định pháp lý cụ thể của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đang hoạt động.

Certificate of Origin (CO – Chứng Nhận Xuất Xứ):

Chứng nhận xuất xứ (CO), hay còn được gọi là Certificate of Origin; là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu. Chứng nhận xuất xứ xác nhận nơi sản xuất hoặc nguồn gốc của hàng hóa; và được yêu cầu trong nhiều quốc gia để áp dụng các loại thuế hoặc các quy định thương mại đặc biệt.

Xác Định Nguồn Gốc Hàng Hóa:

Chứng nhận xuất xứ xác định nơi mà hàng hóa được sản xuất hoặc chế biến. Thông thường; điều này được xác nhận bởi cơ quan chính phủ hoặc tổ chức thương mại địa phương.

Yêu Cầu Pháp Lý và Thương Mại:

Trong nhiều trường hợp; Chứng nhận xuất xứ là một yêu cầu pháp lý hoặc thương mại khi nhập khẩu hàng hóa; vào một quốc gia. Nó có thể được yêu cầu để áp dụng các mức thuế đặc biệt hoặc để tuân thủ các quy định thương mại.

Loại Chứng Nhận:

Có nhiều loại Chứng nhận xuất xứ tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể. Một số loại phổ biến bao gồm CO Form A (đối với ưu đãi thuế quan); CO Form B (đối với hàng hóa xuất khẩu nhanh); và CO Form D (đối với hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia đang phát triển).

Xác Thực và Chứng Nhận:

Thông thường, Chứng nhận xuất xứ được xác nhận bởi cơ quan chính phủ; hoặc tổ chức thương mại địa phương; và có thể cần được xác thực bằng dấu và chữ ký chính thức.

Đặc Điểm trong Thương Mại Quốc Tế:

Trong thương mại quốc tế; Chứng nhận xuất xứ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia trong giao dịch

 

Tra Cứu HS Code (Hệ Thống Phân Loại Hàng Hóa):

Hệ thống phân loại hàng hóa (HS Code) là một hệ thống mã hóa quốc tế được sử dụng để phân loại; và xác định các loại hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu. HS Code là một hệ thống mã số dùng để phân loại các loại hàng hóa thành các nhóm và danh mục cụ thể; giúp quy định thuế quan; kiểm soát xuất nhập khẩu và thống kê thương mại. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tra cứu HS Code:

Cấu Trúc của HS Code:

Hệ thống phân loại hàng hóa (HS Code) bao gồm 6 số; được chia thành 21 phần. Mỗi phần đại diện cho một cấp độ phân loại khác nhau; từ mức tổng quát nhất cho đến mức chi tiết nhất. Cụ thể; 6 số HS Code sẽ phân loại hàng hóa từ mức tổng quát nhất (phần 1) cho đến mức chi tiết nhất (phần 6).

Mục Đích của HS Code:

HS Code được sử dụng để xác định và phân loại các loại hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu; giúp quy định thuế quan; kiểm soát xuất nhập khẩu và thống kê thương mại. Việc áp dụng HS Code giúp cho việc giao thương quốc tế trở nên minh bạch và công bằng hơn.

Tra Cứu HS Code:

Để tra cứu HS Code cho một loại hàng hóa cụ thể; bạn có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến như cơ sở dữ liệu HS Code của Tổ chức Hải quan Thế giới (World Customs Organization – WCO); hoặc cơ sở dữ liệu HS Code của các tổ chức hải quan quốc gia. Bạn cũng có thể tìm kiếm trên các trang web thương mại điện tử; hoặc sử dụng các ứng dụng di động có sẵn để tra cứu HS Code.

Sự Quan Trọng của HS Code:

Tra cứu HS Code là một bước quan trọng; trong quá trình chuẩn bị tài liệu xuất nhập khẩu. Việc xác định đúng HS Code sẽ giúp đảm bảo tính chính xác trong việc xử lý hải quan; tránh phát sinh lỗi hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình giao thương quốc tế.

🚩🚩THÔNG TIN LIÊN HỆ:

☎ Hotline: 0842001900 – 0908.315.806

📍 Văn Phòng: 51B Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM

📫 Email:  booking@vietaircargo.asia

🌐 Trang web: www.vietaircargo.asia

Một số bài viết liên quan đến Logistic >>>>>>

Tiềm năng phát triển ngành Logistic tại Việt Nam

Tầm quan trọng của Logistic trong hoạt động kinh doanh

Logistics là gì?

Mục đích của Logistics

Quy trình của logistics ngược

Đặc điểm của logistics ngược

Mô hình liên kết logistics ngược

Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt- Giá Cước Rẻ Cho Người Việt.

Liên hệ Sales 0908315806 -0842001900 -0929180086

Email contact@vietsupplychain.com Email cs@vietairfreight.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *